FAQ
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (සාමාන්‍ය)

 • ● විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි ප්‍රතිඵල නිකුත් වන දින වකවානු
  2011 කොටස I (මැයි 2017)
  2014 කොටස II (2017 මැයි මසට පෙර)
  කොටස III (පැරණි නිර්දේශය) (2017 අප්‍රේල් මසට පෙර)
 • ● විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පරීක්ෂණ පවත්වන දින
  2011 කොටස III (2017 පෙබරවාරි මස අග)
 • ● විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වෙන දින වකවානු
  කොටස I (පැරණි නිර්දේශය) (පෙබරවාරි 18,19 / මාර්තු 04,05,25,26 2017)
  කොටස II (පැරණි නිර්දේශය) (2017 මාර්තු අග)
  කොටස III (නව නිර්දේශය) (2017 මාර්තු මාසයෙන් පසු)
  කොටස I (නව කාණ්ඩය) (2017 මැයි)

ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය (සාමාන්‍ය)

 • ● ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාවේ ප්‍රථිපල නිකුත් කරන්නේ කවදාද?
 • ● ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය (සාමාන්‍ය) උපාධි පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන්නේ කවදාද?
 • ● ශාස්ත්‍රවේදී මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය (සාමාන්‍ය) උපාධි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වෙන්නේ කවදාද?

  උපාධි I ->මාර්තු/ ජූනි 2017

ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය)

 • ● ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි ප්‍රථිපල නිකුත් කිරීම

  උපාධි I -> ජූලි

සමාජීය විද්‍යා පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන

 • ● සමාජීය විද්‍යා පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන උපාධි පාඨමාලාවේ ප්‍රථිපල නිකුත් කරන්නේ කවදාද?

  කොටස II -> ජූලි

වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව

 • ● වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2015 නව සිසුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වෙන දින

  ජූලි 02

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ රාජ්‍ය (සාමාන්‍ය)

 • ● විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ රාජ්‍ය (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වෙන දින

  දැනට පැවැත්වේ

 • ● විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ රාජ්‍ය (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි I, II, III කොටස් වල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම(නව නිර්දේශය)

  ජූලි මස තුල

 • ● විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ රාජ්‍ය (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි I, II, III කොටස් වල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම(පැරණි නිර්දේශය)

  ජූලි මාසයේ පමණ